Poul Jørgensen, 1934-2003, dansk dirigent. Efter debut i 1960 og studier i udlandet, hvor han vandt en konkurrence i Besançon, blev han i 1961 ansat ved Det Kgl. Teater i København, fra 1966 med titel af kongelig kapelmester. 1983-92 var han tillige teatrets operachef. Hans organisatoriske evner kom dansk musikliv til gavn gennem formandskabet i Statens Musikråd 1976-83.