Poul Heegaard, 2.11.1871-7.2.1948, dansk matematiker; søn af Sophus Heegaard. Heegaard er især kendt for sine bidrag til topologi, hvor hans navn bl.a. er knyttet til de såkaldte Heegaard-diagrammer. I sin disputats fremkom han med en væsentlig korrektion til H. Poincarés teori for Betti-tal og vandt derved dennes respekt. Sammen med M. Dehn skrev han i 1907 en meget betydningsfuld oversigtsartikel om topologi. I perioden 1910-17 var han professor i matematik ved Københavns Universitet. Efter stridigheder i fakultetet anmodede han i 1917 om sin afsked. I 1918 blev han kaldet til et professorat i geometri ved Oslo Universitet, hvor han virkede til 1941. Heegaard var yderst aktiv i såvel forskning som undervisning og gjorde meget for at popularisere naturvidenskaberne.