Poul Harremoës, 1934-2003, dansk miljøforsker, 1972-2003 professor i miljøteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Harremoës forskede i vand- og stoftransport i afløbssystemer, spildevandsrensningsanlæg og i omgivelserne. Han har spillet en afgørende rolle ved udformningen af nyere dansk miljøpolitik og ved fremme af internationalt samarbejde om vandforskning. I 1992 modtog han The Stockholm Water Prize for sit og Institut for Miljø & Ressourcers arbejde.