Poul Erik Skov Christensen, f. 9.10.1952, dansk forbundsformand. Poul Erik Skov Christensen har været sømand, skibsværftsarbejder og jord- og betonarbejder. I 1979 valgtes han til formand for SiD i Struer, og året efter blev han ansat i forbundsledelsen i København, fra 1988 som formand for forbundets største gruppe, bygge- og anlægsarbejderne. Samtidig var han formand for bygge-, anlægs- og trækartellet, BAT. Han efterfulgte Hardy Hansen som SiD's formand fra 1996 og blev ved fusionen mellem SiD og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark 1.1.2005 formand for det nye Fagligt Fælles Forbund (3F). Han trådte tilbage i 2013 af helbredsmæssige årsager.