Poul Chievitz, 1817-1854, dansk forfatter. Han tilhørte en kreds af intellektuelle, kaldet "løsgængerne", der i 1830'erne og 1840'erne gik til angreb på enevældens og romantikkens bastioner. Som forfatter stod Chievitz i overgangen fra romantik til naturalisme. Novellen Saaledes forholder det sig (1845), der vakte skandale, beskriver tre unge mænd og deres erotiske samliv med tidens letlevende sypiger. Bogens hensigt var at afsløre tidens dobbeltmoral. Dette tema går igen i komedien Venskab og Kjærlighed (1847) og i romanen Fra Gaden (1847, på titelbladet 1848), hvis angreb på samfundsmoralen peger hen på fremtidens sociale omvæltninger: "Af en forsmaaet Bejler kan blive en fortrinlig revolutionær". Chievitz var en ualmindelig god iagttager af samtidens talesprog og havde modet til at bringe det på tryk.