Poul Bonnevie, 1907-1990, dansk læge med stor faglig spændvidde: specialist i hudsygdomme, arbejdsmediciner, professor i hygiejne og senere socialmedicin, foregangsmand inden for mentalhygiejne, sundhedsoplysning og international studenterudveksling. Bonnevie ydede en betydelig indsats inden for videnskabelige selskaber og lægelige organisationer, bl.a. som formand for Den Almindelige Danske Lægeforening (1961-64). Dertil kommer en livslang virksomhed som forfatter af videnskabelige artikler og værker, som redaktør af Ugeskrift for Læger og Nordisk Medicin samt som grundlægger af Danish Medical Bulletin sammen med Mogens Fog. Bonnevies sociale engagement var stort, og han var en utrættelig igangsætter på områder, der i dag har en selvfølgelig plads i det danske sundhedsvæsen.