Poul Ancher, Poul Hansen Ancher, ca. 1630-28.10.1697, dansk gejstlig og frihedshelt. Ancher, der stammede fra Skåne, var fra 1654 til sin død sognepræst i Rutsker og Hasle på Bornholm. Da øen blev afstået til Sverige i 1658, blev han en af de ledende mænd i den sammensværgelse, der dannedes mod det nye styre, og som atter ved kamp fik Bornholm tilbage til Danmark. Efter opstanden belønnedes Ancher af kongen for sin indsats.