Porvoo-erklæringen, økumenisk (fælleskirkelig) erklæring fra 1992 om fuldt kirkeligt fællesskab mellem de lutherske kirker i Norden og Baltikum samt de anglikanske kirker i England, Skotland, Wales og Irland; ratificeret 1996. Den danske folkekirke tilsluttede sig erklæringen i 2010.