Portugal - retssystem

Artikelstart

Portugal - retssystem, I 1800-t. indførtes en civillovbog, Código civil, og en handelslovbog. I 1966 indførtes en ny Código civil, der ligesom den tyske BGB er opdelt i fem bøger, hvor den første bog, den almindelige del, bl.a. indeholder en meget vidtgående beskyttelse af borgerne. Lovbogen var indtil for nylig ret konservativ, idet både familie- og arveretten bærer præg af nogle sydeuropæiske landes traditionelle holdning til mands- og kvinderoller.

Her er der sket store ændringer. Den portugisiske skilsmisselovgivning er i dag moderne og mere liberal end den spanske. Skilsmisse kan på begæring af den ene ægtefælle meddeles af en domstol, både hvor den anden ægtefælle har gjort sig skyldig i en alvorlig krænkelse af sine ægteskabelige pligter, og hvor ægteskabet pga. en ægtefælles mentale tilstand, længere tids samlivsophævelse eller alvorlig og varig uoverensstemmelse må anses for ødelagt. Skilsmisse skal endvidere ifølge lovdekreter fra 1995 og 2001 bevilges af Direktoratet for Civilregistret (Conservatória do registro civil), hvis parterne er enige om at begære skilsmisse. Det kræves her, at ægtefællerne også er enige om underhold til den ægtefælle, som ønsker det, om forældremyndigheden over mindreårige børn og om boligen. Aftalen om forældremyndighed forelægges for generaladvokaten, der af hensyn til børnene kan foreslå ændringer. Retter forældrene sig efter hans forslag, bevilges skilsmissen, i modsat fald henvises sagen til afgørelse ved domstolene. Hvor ægtefællerne bevilges skilsmisse på denne måde, hvilket i 2000 gjaldt 71% af alle skilsmisser, behøver de ikke oplyse grundene til, at de ønsker skilsmisse.

Der er ved lovdekret af 1985 indført regler, der ligner reglerne i den tyske BGB om almindelige forretningsforbindelser, hvorefter det er muligt at få tilsidesat urimelige vilkår i standardkontrakter.

Læs mere om Portugal.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig