Port Arthur, tidl. fængselsby på Tasmanien SØ for Hobart. Stedet anvendtes 1830-77 som fængsel, og i alt ca. 30.000 fanger afsonede deres straf her. Port Arthur ansås for at være et moderne, reformvenligt fængsel, idet man havde erstattet de gængse pryglestraffe med isolation. Det betød dog, at de indsatte blev nedbrudt i hidtil ukendt grad, og fængslet, der nu står som et velrestaureret historisk monument, kaldtes for Helvede på Jorden.