Pomponius Mela, 1. årh. e.Kr., romersk geograf. Ca. 43 e.Kr. skrev Mela en geografisk fremstilling i tre bøger, De chorographia, som omhandlede hele den da kendte verden.