Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro, befrielsesbevægelse i Vestsahara. Polisario blev dannet i Marokko i 1973. Bevægelsen virker for dannelsen af et uafhængigt Vestsahara og har bekæmpet den marokkanske besættelse af tidligere Spansk Sahara. Polisario tiltrådte i 1997 en aftale forhandlet på plads af FN's særlige udsending, den tidligere amerikanske udenrigsminister James Baker om afholdelse af en folkeafstemning, der endeligt skal afgøre områdets politiske fremtid. Forhandlingerne om valgenes afholdelse brød sammen efter Hassan 2.s død i 1999, og Baker fremlagde i 2003 en ny revideret plan. Forhandlinger der kan sikre gennemførelsen af en folkeafstemning om Vestsaharas fremtid er flere gange strandet.