Polen - geografi (Erhverv)

Artikelstart

Polen - geografi (Erhverv), Industri

I slutningen af 1990'erne har nye private virksomheder i stort omfang påbegyndt produktion, og udenlandske selskaber er begyndt at oprette afdelinger i Polen. Der eksisterer fortsat store statslige, kapitalintensive virksomheder, fx minedrift, som det kræver store investeringer at privatisere. Industrien beskæftiger 2,5 mio. personer (2006), heraf 71% i den private sektor. Jern- og metalindustri, tekstilindustri og træ- og møbelindustri er de vigtigste brancher. Industrien bidrager med 24% af BNP (2005). Virksomhederne er ujævnt fordelt i landet; det største industrielle center findes omkring Katowice. Den sydvestlige del af landet er generelt meget industrialiseret, og store industrikoncentrationer findes ved byerne Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań og Szczecin.

Forureningen har sin rod i begyndelsen af 1950'erne, da Polen i sin industriudbygning satsede stærkt på sværindustrien uden at tage hensyn til de miljømæssige omkostninger. Først efter 1989 blev investeringerne i miljøbeskyttelse for alvor øget med mærkbare resultater i de følgende år. Forureningen er værst i de stærkt industrialiserede områder, hvor der også er store befolkningskoncentrationer. Det er områderne omkring Katowice, Legnica, Wałbrzych, Kraków og Warszawa. Serviceerhverv spiller en stærkt stigende rolle.

Landbrug

Det polske landbrug adskiller sig en del fra landbruget i de andre tidligere kommunistiske lande i Mellem- og Østeuropa. I Polen lykkedes det aldrig at gennemføre en fuldstændig nationalisering af jorden, og derfor har det private landbrug i hele efterkrigstiden haft stor betydning. I den kommunistiske periode havde statsbrug ca. 1/4 af jorden, og private brug ca. 3/4. De statslige brug lå hovedsagelig i de områder, Polen overtog fra Tyskland efter 2. Verdenskrig. De havde en gennemsnitsstørrelse på ca. 3300 ha. De private brug var meget små, normalt under 5 ha, og ofte stærkt opsplittede. Efter den politiske omvæltning i 1989 blev en stor del af statsbrugene privatiseret eller udstykket og solgt og landbruget gennemgik en kraftig omstrukturering. I 2004 var 88% af landbrugsarealet på private hænder, og gennemsnitsstørrelsen på de private brug var steget til 8,4 ha. I den sydøstlige del af landet dominerer brug under 5 ha fortsat. I den nordlige og vestlige del af landet har udenlandske investorer opkøbt betydelige arealer. Landbruget beskæftiger 2,1 mio. (2004), svarende til 16% af arbejdsstyrken og producerer 3% af BNP. Landbrugsstøtte til polske landmænd var et af de største problemer i forhandlingerne om landets optagelse i EU.

Turisme

Siden kommunismens fald i 1989 er der sket en eksplosiv vækst i turismen. I 1989 modtog Polen ca. 8 mio. udenlandske turister. Ti år senere var dette tal oppe på 88 mio; i 2004 var tallet faldet til 62 mio. turister. De mest besøgte steder i landet er Warszawa, Kraków og bjergene i den sydlige del af landet. Specielt skisportsstedet Zakopane tiltrækker mange besøgende.

Læs videre om Polens naturforhold, gå til starten af Polen - geografi eller læs om Polen generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig