Pohjois-Karjalan lääni, sv. Norra Karelens län, tidligere amt i Finland, nu en del af Itä-Suomen läani (sv. Östra Finlands län). Området udgør den finske del af hele Karelen, som strækker sig fra Hvidehavet til Finske Bugt. Det er tyndtbefolket, men naturmæssigt varieret og flere steder ganske uberørt. Den højtliggende undergrund består overvejende af gnejs; overfladen er en stenet bundmoræne med partier af dødisbakker og en østlig gren af randmorænen Salpausselkä, tilsammen et stærkt kuperet landskab med mange søer, moser og vandfald. Joensuu er områdets handelsmæssige og kulturelle hovedby, hvor østlig og vestlig kultur mødes. Byen er udgangspunkt for vandre-, cykel- og ridestier, kanoruter og skiløjper, som året rundt tiltrækker mange turister.