Pnyx, højdedrag i Athen ca. 400 m vest for Akropolis, hvor athenerne ca. 500 f.Kr. lagde deres folkeforsamlingsplads, ekklesiasterion. Pnyx blev ombygget og udvidet ca. 400 og igen ca. 345 f.Kr.; se også Athens demokrati.