Pluton, (gr. 'den rige'), i græsk religion tilnavn til underverdenens gud Hades, særlig som frugtbarhedsgud og Persefones ægtemand. Navnet skal forstås som "den, der skænker rigdom", nemlig afgrøder. Flere dybe huller, der opfattedes som nedgange til hans rige, kaldtes Plutonion.