Plums Økologifond, fond, stiftet i 1988 for egne midler af Lise Plum (1915-95) under indtryk af Brundtlandrapporten Vor fælles fremtid (1987). Fonden støtter græsrodsforeninger, hjælpeorganisationer, som tilgodeser den tredje verden, samt enkeltpersoner, der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling. Blandt modtagerne er Det Økologiske Råd og Økofolk mod Gensplejsning; endvidere er der ydet støtte til etablering af en økologisk landbrugsskole i Polen og til betaling af advokatsalær i en sag imod Ørestadsselskabet. Efter i en årrække at have doneret ca. 200.000 kr. årligt er uddelingerne fra fonden nu (2006) på 20-30.000 kr. Lise Plum var enke efter civilingeniør Niels Munk Plum (1911-86). I fællesskab stiftede de flere fonde, bl.a. Fredsfonden i 1981.