Plejebosagen, sag vedr. 22 dødsfald på plejehjemmet Plejebo på Vesterbro i København i 1997. I sagen blev en kvindelig plejehjemsassistent i oktober 1997 fremstillet i grundlovsforhør og først løsladt af byretten, men efterfølgende varetægtsfængslet af landsretten sigtet for bl.a. 22 tilfælde af forsætligt manddrab. I december 1997 løslod Højesteret den hovedsigtede, og tiltalen blev opgivet, da Retslægerådet efterfølgende konstaterede, at der ved behandlingen af plejehjemsbeboerne var begået alvorlige fejl, men at det ikke havde været muligt at fastslå de egentlige dødsårsager. I sagen blev yderligere frifundet en praktiserende læge i november 2000, men vedkommende blev dømt efter Lægeloven for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.