Plateaus problem, (efter den belgiske fysiker Joseph Plateau, 1801-83), det matematiske problem at finde en minimalflade med en given lukket randkurve. Problemet blev formuleret af J.L. Lagrange i 1760. Plateau viste med eksperimenter i 1873, at stabile minimalflader kan realiseres som sæbehinder. Den amerikanske matematiker Jesse Douglas (1897-1965) løste problemet i 1931 inden for den klasse af flader, der er deformationer af cirkelskiver; for dette arbejde fik han Fields-medaljen i 1936. Det generelle problem formuleres i mange varianter, der alle kræver dybtgående metoder fra analyse, geometri og topologi.