Pietro Martire d'Anghiera, Petrus Martyr Anglerius, eller de Anleria, ca. 1457-1526, italiensk historiker. Som humanistisk lærd blev d'Anghiera i 1488 knyttet til det spanske hof, i 1492 blev han præst og i 1520 hofhistoriker. Skønt han aldrig selv besøgte Amerika, var han i kraft af sin position i stand til at indsamle oplysninger fra opdagelsesrejsende og erobrere, herunder Colombus, og fra officielle skrivelser. På baggrund heraf blev hans værk De Orbe Novo udgivet 1516-30. I dette værk omtales Amerika for første gang som "Den Ny Verden".