Pierre Victurnien Vergniaud, 1753-1793, fransk advokat og politiker. Vergniaud blev i 1791 valgt ind i den lovgivende forsamling i Paris, hvor han gjorde sig bemærket ved sin oratoriske begavelse. Han var en af Girondens ledere og forsøgte først at forhindre, men stemte siden for Ludvig 16.s dødsdom. Vergniaud var præsident for Nationalkonventet i 1792; som flere girondinere blev han henrettet året efter.