Pierre Peschier, 1.11.1739-16.1.1812, dansk købmand. Peschier var født i Genève og kom til København i 1768. Især ved handel på Rusland blev han hurtigt en af den florissante handelsperiodes store købmænd. Peschier virkede tillige som rådgiver for staten, der efterhånden også blev økonomisk involveret i hans forretning. Fra 1799 kom firmaet imidlertid i stadig større vanskeligheder og blev til sidst helt overtaget af staten, hvorefter Peschier levede resten af sit liv i fattige kår.