Pierre Dubois, Petrus de Bosco, ca. 1250-ca. 1320, fransk jurist og politisk teoretiker. Dubois tilhørte den radikale fløj af "legalisterne" omkring kong Filip 4. den Smukke. Hans idéer om kongemagtens funktion havde rod i tanker fra Karl den Stores tid i 800-t.: Under den franske konges ledelse burde Europas kristne nationer forene sig i en slags føderalstat, hvori konflikter skulle løses ved international mægling. Kirken burde underkastes den verdslige magt. Når freden var etableret i Europa, skulle den nyerhvervede styrke anvendes til generobring af Det Hellige Land. Dubois' hovedværk er det visionære, men også utopiske De recuperatione Terrae Sanctae (Om generobringen af Det Hellige Land) fra ca. 1306.