Philipp Scheidemann, 1865-1939, tysk politiker. Den moderate Scheidemann var 1903-18 medlem af Rigsdagen for SPD. Ved kejserrigets sammenbrud i 1918 blev han statssekretær uden portefølje i overgangsregeringen. Under revolutionen udråbte han 9.11.1918 i Berlin den tyske republik. Scheidemann var 1918-19 medlem af Friedrich Eberts revolutionsregering. Han blev udnævnt til ministerpræsident i 1919, men trådte i juni samme år tilbage i protest mod Versaillesfreden. Han var 1920-33 på ny medlem af Rigsdagen og 1920-25 tillige overborgmester i Kassel. Scheidemann levede efter den nazistiske magtovertagelse i eksil, bl.a. i Danmark, hvor han døde.