Philipp Marheineke, Philipp Konrad Marheineke, 1.5.1780-31.5.1846, tysk luthersk teolog, fra 1811 professor i Berlin. Hans bevidst spekulative Die Grundlehren der christlichen Dogmatik als Wissenschaft er i sin første udgave (1819) præget af Schelling og i sin anden (1827) af Hegel. Formålet er at vise enheden af fornuft og (kristen) åbenbaring. Filosofi og teologi er i grunden identiske; kun deres bevisførelse adskiller dem. Marheinekes spekulation, der skulle afværge den moderne humanismes løsrivelse fra sin religiøse grund, bygger på en uheldig sammenblanding af tankerne om Gud og menneske.