Ph.J. Spener, Philipp Jacob Spener, 1635-1705, tysk luthersk teolog, ofte kaldt "pietismens fader" pga. sit skrift Pia desideria (1675, Fromme ønsker). Han betonede, at teologisk viden må følges af kristelig praksis, og at menigmand har medansvar for kirkens tilstand. Han fastholdt pietismen som en bred kirkelig bevægelse; ved sine forbindelser til adels- og hofkredse, bl.a. kredsen omkring Frederik 4. af Danmark-Norge, bidrog han samtidig til pietismens anerkendelse og indflydelse.