Petrus Valdes, død mellem 1205 og 1218, læg vandreprædikant og grundlægger af valdenserne. Petrus Valdes var en velhavende borger i Lyon, som bortgav sit jordiske gods efter at være blevet vakt af en gadeprædikant. Han blev derefter vandreprædikant og ernærede sig ved tiggeri. Hans jævne og læremæssigt ortodokse forkyndelse nød stor popularitet blandt lægfolket, mens den officielle kirke fordømte ham som kætter.