Peter Steyper var en norsk stormand, søstersøn af kong Sverre og gift med en datter af kong Magnus 5. Erlingsson. Peter var i 1204 sammen med sin fætter Håkon Galen leder af formynderregeringen for barnekongen Guttorm.