Peter Steyper, død 1213, norsk stormand, søstersøn af kong Sverre og gift med en datter af kong Magnus 5. Erlingsson. Peter var 1204 sammen med sin fætter Håkon Galen leder af formynderregeringen for barnekongen Guttorm.