Peter R. Holm, Peter Røwde Holm, f. 1931, norsk forfatter. Hans Samlede dikt (1996) af 20 lyrikbøger, inklusive debuten Skygger rundt en virkelighet (1955), viser et forløb fra en symbolistisk præget, billedrig poesi til en skarpskåret natursansning i bl.a. Det plutselige landskapet (1963), og til økologisk bevidste digte i Sangen om Aral (1993). Den kom efter en længere pause, hvori Holm var optaget af aktuel debat og kronik. Under 1970'ernes socialrealistiske kurs fastholdt han sin centrallyriske digtning.