Peter Mohr Dam, 1898-1968, færøsk politiker. Peter Mohr Dam virkede som lærer på Færøerne og opnåede mange lokale tillidshverv. I 1925 var han med til at stifte Færøernes socialdemokratiske parti, Javnaðarflokkurin, som han ledede og fra 1928 repræsenterede i Lagtinget til sin død. Peter Mohr Dam var Hjemmestyrets formand, lagmand, 1959-63 og 1967-68; i perioderne 1948-57 og 1964-67 tillige MF.