Peter Meyn, 1749-1808, dansk arkitekt. Meyn blev i 1760'erne uddannet på Kunstakademiet hos C.F. Harsdorff. Efter studieophold i Frankrig og Italien 1777-82 blev han professor ved akademiet 1783 og beklædte fra 1785 flere offentlige embeder som hofbygmester og stadsbygmester i København. Blandt hans få arbejder, præget af fransk klassicisme, er Kirurgisk Akademi i Bredgade (1785-87), porte og pavilloner omkring Kongens Have (1803-05) samt en plan for Københavns genopbygning efter branden i 1795 (s.m. J.H. Rawert).