Peter Marius Jørgensen, 28.12.1902-22.4.1993, dansk husmandsleder. Peter Marius Jørgensen overtog i 1928 et mindre landbrug ved Slagelse. I 1951 blev han formand for De Samvirkende Sjællandske Husmandsforeninger, 1957-73 var han tillige formand for De Samvirkende Danske Husmandsforeninger. I en tid, der prægedes af det traditionelle husmandsbrugs stærke tilbagegang, var han, der 1950-61 tillige var næstformand i Det Radikale Venstre, en taktisk dygtig forsvarer for sin erhvervsgruppes interesser både i forhold til statsmagten og i forhold til det øvrige landbrug.