Peter Lieps Hus, populært traktørsted i Dyrehaven nord for København. Huset, der oprindelig var et hegnsmandshus, blev tidligere kaldt Kildehuset pga. sin beliggenhed ved Kirsten Piils Kilde. Senere fik huset navn efter skytten Peter Liep (1837-96), der var vært på stedet fra 1888 til sin død. Peter Lieps Hus nedbrændte i 1915, men blev genopbygget og udvidet af kgl. bygningsinspektør J. Magdahl Nielsen (1862-1941) og taget i brug igen i 1917. Siden har Peter Lieps Hus været udsat for ildspåsættelse i 1928 og 1952.