Peter Jessen, 1801-1875, dansk dyrlæge. Jessen rejste i 1824 til Rusland og blev militærdyrlæge i Novgorod og senere i Skt. Petersborg. Han grundlagde i 1848 landets første veterinærfakultet i Dorpat (Tartu), Estland. Jessen udførte internationalt anerkendt forskning i bl.a. kvægpest og publicerede over 150 skrifter på flere sprog. Han holdt kontakten ved lige med fædrelandet, og hans breve blev udgivet i 1977.