Peter Fjellstedt, 1802-1881, svensk præst og missionær. Efter uddannelse i Basel og London arbejdede han 1831-35 i Sydindien for det britiske Church Missionary Society, siden som missionær i Smyrna og som rejseprædikant i Schweiz, Frankrig og Tyskland for Baselmissionen. Fra 1843 til sin død virkede han i Sverige; som skribent og prædikant bidrog han stærkt til at vække svenskernes interesse for indre og ydre mission.