Peter Elias von Gähler, 1718-1783, dansk officer. Von Gähler arbejdede i lighed med generalfeltmarskal C.L. de Saint-Germain gennem 1760'erne for gennemgribende hærreformer efter preussisk forbillede. Efter Struensees magtovertagelse i 1770 fortsatte han arbejdet, og samtidig blev hans hustru hofdame hos dronningen, Caroline Mathilde. Efter Struensees fald i 1772 blev parret forvist og tog herefter ophold i Holsten.