Peter David Lax, f. 1.5.1926, ungarskfødt, amerikansk matematiker; fra 1958 professor i anvendt matematik ved Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, USA. Lax har ydet væsentlige bidrag til teori og anvendelse af partielle differentialligninger og til numerisk beregning af deres løsninger. Hans arbejder har haft afgørende betydning for mange praktiske anvendelser på især ikke-lineære systemer, fx til vejrprognoser og design af fly. Han har modtaget mange æresbevisninger og priser, senest Abelprisen i 2005.