Peter Anker var en dansk guvernør. Anker stammede fra det norske trælastpatriciat. Han gjorde karriere som dansk-norsk konsul i Storbritannien, indtil han i 1786 blev udnævnt til guvernør over de danske kolonier i Asien. Som sådan førte han en engelskvenlig neutralitetspolitik. Han var en effektiv embedsmand, som ønskede at reformere de snærende sociale og økonomiske forhold i Tranquebar og Serampore; men mange missionærer, embedsmænd og indere kæmpede mod hans reformer. Da ydermere Ankers private handel mislykkedes, forlod han Indien i 1806 og slog sig ned på sit gods i Norge.