Perry Anderson, f. 1938, engelsk historiker og redaktør på New Left Review 1962-82. Anderson er en fremtrædende repræsentant for den moderne engelske, marxistisk inspirerede historieskrivning, der øvede væsentlig indflydelse på historievidenskaben i 1970'erne og 1980'erne. Af hans forfatterskab kan nævnes Passages from Antiquity to Feudalism (1974, da. Fra antikken til feudalismen, 1979), Lineages of the Absolutist State (1974) og Arguments within English Marxism (1980).