Per Sivle, 1857-1904, norsk forfatter og journalist, der først gjorde sig bemærket som hjemstavnsdigter med humoristiske fortællinger på dialekt og nynorsk, Sogor (1887), Vossa-Stubba (1887), Sivle-Stubbar (1895), hvoraf flere blev skrevet under et ophold på Askov Højskole. Sivle udgav også den første norske proletarroman med perspektiv "nedefra", Streik (1891). Som indlæg i unionsstriden skrev han en række nationalpatriotiske digte med sagamotiv foruden revolutionære kampsange i socialistisk ånd, samlet i bl.a. Noreg (1894), Skaldemaal (1896) og Olavs-Kvæde (1901). Der er sat musik til flere af hans digte, og de indgår i den nationale sangskat. Sivle skrev også centrallyrik, som i modsætning til den optimistiske kampdigtning er præget af tungsind, indadvendt grublen, dødsangst og dødsdrift.