Per Lange, 1901-1991, dansk forfatter, søn af Sven Lange. Det eksklusive forfatterskab består af tre digtsamlinger fra ungdommen samt fem sene essaysamlinger. Midt i ekspressionismens storhedstid debuterede han med Kaos og Stjærnen (1926), hvor en trods mod kaos og død realiseredes i versets klassiske ro. Det gennemgående tema her og i Forvandlinger (1929) og Orfeus (1932) er kunstens forsoning af modsætningerne, i et mønster af længsel, higen, fald og forsoning. Stoffet er hentet fra kunstens verden og især græsk mytologi. Lange definerede essayet i Montaignes ånd, i humorens distante form; han var en ynder af Holberg med afsky for H.C. Andersen. Titlerne er Spejlinger (1953), Ved Musikkens Tærskel (1957), Samtale med et Æsel, (1961) og Dyrenes Maskerade (1969), indeholdende bl.a. kapitler af den påholdende digters slægtserindringer. I 1996 kom Det umuliges Kunst; efterladte manuskripter, digte, notater og især essays, om bl.a. Nietzsche, Rodin, Ibsen, Shakespeare, Ewald og svogeren Tom Kristensen.