Per Krafft den yngre var en svensk maler, søn af Per Krafft den ældre. Fra 1796 studerede han i Paris hos maleren J.L. David, hvis nyklassicistiske idealer han optog. Efter en rejse til Italien vendte han i 1805 tilbage til Stockholm og malede som hofmaler repræsentative portrætter og store, sammensatte historiske skildringer.