Per Edvin Sköld, 1891-1972, svensk politiker. Sköld var oprindelig landarbejder, men læste til cand.fil. i Lund og efterfulgte i 1917 sin far som medlem af Riksdagens andetkammer, hvor han indtil 1964 repræsenterede Socialdemokratiet. I 1924 indtrådte han i partiets hovedbestyrelse og blev statssekretær i Jordbrugsdepartementet. Han var landbrugsminister 1932-36, handelsminister 1936-38, forsvarsminister 1938-45 og igen landbrugsminister 1945-48. Efter en kort periode som økonomisk samordningsminister var han 1949-55 finansminister, en post, der bragte ham i et modsætningsforhold til socialminister Gustav Möller, hvis velfærdsreformer han fandt for dyre. Som politiker var Sköld alsidig, nyskabende og kompromissøgende, og han var i en menneskealder en af de mest indflydelsesrige skikkelser i det svenske socialdemokrati.