Per Brahe den ældre var en svensk greve og rigsråd. Brahe var søn af en søster til Gustav 1. Vasa og blev en af kongens mest betroede mænd. Han beholdt en central position under Gustav Vasas sønner Erik 14. og Johan 3. Brahe var en lærd mand og søgte bl.a. at fremme uddannelse. Han huskes især for nogle teologiske skrifter, en krønike om Gustav Vasa samt en vejledning for unge adelsfolk.