Pehr Hilleström, 1732-1816, svensk maler og væver. Efter uddannelse hos bl.a. François Boucher i Paris 1857-58 udførte han som gobelintegner og -væver dekorationsopgaver for det svenske kongehus. Ca. 1773 begyndte han at male i olie, fx figur- og interiørbilleder påvirket af Chardin. Også som historie- og genremaler forsøgte han sig, og hans motiver fra bøndernes og arbejdernes miljø var usædvanlige for deres tid. Hilleström var professor ved kunstakademiet i Stockholm fra 1794 og dets direktør fra 1810.