Peer E. Sørensen, Peer Ejnar Sørensen, f. 1940, dansk litteraturhistoriker, siden 1969 ansat ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet, fra 1993 som professor. Han har bl.a. skrevet en samfundskritisk belysning af eventyrene i H.C. Andersen og herskabet (1973) og disputatsen Håb og erindring. Johannes Ewald i oplysningen (1989). I Dansk litteraturhistorie, bd. 3 (1983), har han behandlet barokdigtningen, der også præsenteres i hans og Eira Storsteins (f. 1944) Den barokke tekst (1999). I 1997 kom læsninger i Sophus Claussens lyrik, Udløb i uendeligheden.