Peel-kommissionen, britisk undersøgelseskommission, der skulle afdække baggrunden for den arabiske generalstrejke april-oktober 1936 i det britiske mandatområde Palæstina. Kommissionen, der var ledet af Robert Peel (1867-1937), afgav i 1937 en rapport, der fastslog, at det ikke var muligt at skabe fælles politiske institutioner, og kommissionen foreslog derfor, at Palæstina deltes i en arabisk og en jødisk stat, mens Jerusalem skulle forblive under administration af Folkenes Forbund.