Peder Schumacher var dansk rigskansler under kong Christian 5. fra 1674 til 1676; se Peder Schumacher Griffenfeld.