Peder Laurentsen, ca. 1485-1552, dansk reformator. Som karmeliter virkede han som lektor ved ordenens kollegium i København, siden ved klosteret i Assens. Fra 1529 var han lektor ved den evangeliske præsteskole i Malmø, fra 1537 ved Lunds domkapitel; medforfatter af Kirkeordinansen af 1537. I løbet af 1520'erne bevægede han sig fra den humanistiske reformkatolicisme, som han havde lært hos Poul Helgesen, til en evangelisk overbevisning. Hans skrifter indeholder skarpsindige, stærkt polemiske opgør med katolicismen, selvom han ikke er enig med Luther i alt. Vigtigst er Malmøbogen (1530, genudg. 1868), som redegør for byens reformation og de kirkelige og sociale følger.