Peder Låle, navn knyttet til en latinsk-dansk ordsprogssamling fra ca. 1350. Om personen vides intet sikkert. Samlingen består i sin fulde form, der kendes fra trykudgaver 1506, 1508 og 1515, af ca. 1200 latinsk-danske ordsprogspar. De latinske linjer har i middelalderen været brugt til elementær latinundervisning, mens de danske har tjent til støtte. I nyere tid er de danske ordsprog, hvoraf en del stadig hører til de almindeligste ordsprog på dansk, blevet hovedsagen.